5 vecí, ktoré potrebujete vedieť predtým než nakúpite zlato – Piata časť! 11. augusta 2021 – Odoslané v: Zlato

Aké sú nevýhody a riziká fyzického zlata?

Ako pri každej investícii, aj tu je potrebné zvážiť niektoré nevýhody. Jednou z nevýhod nákupu fyzických drahých kovov sú súvisiace náklady na skladovanie a poistenie. Investície ako akcie a dlhopisy nespôsobujú žiadne náklady na skladovanie. Individuálny dôchodkový účet drahých kovov vyžaduje, aby boli vaše kovy uložené v depozitári, ktorý je plne poistený, ale účtujú Vám za túto službu ročný poplatok za uskladnenie. Nákup kovov, ktoré chcete mať vo svojom dome, môže vyžadovať počiatočnú investíciu do trezoru, aby boli kovy v bezpečí, a môže si tiež vyžadovať ďalšie pripoistenie na možnosť krádeže alebo prírodných katastrof.

Prípadný náklad resp. zmarený zisk/príjem za takzvané „nevyužité príležitosti“ spojený s investíciou do fyzických kovov namiesto akcií, ktoré sú bohaté na dividendy by sa mohli považovať za ďalšiu nevýhodu. Fyzické kovy generujú príjem iba vtedy, keď ich predáte, na rozdiel od štvrťročných dividend spojených s niektorými akciami.

Keď sú investori pripravení predať svoje investície a chcú si nechať vyplatiť svoje peniaze, musia tiež zvážiť proces likvidácie. Likvidácia fyzického zlata a striebra si vyžaduje dodanie kovov renomovanému predajcovi. Ak predajca, od ktorého ste svoje kovy kúpili, neponúka program spätného odkúpenia, budete si musieť nájsť iného, aby ich odkúpil. Tento proces síce nie je problém, pretože zlato a striebro sú veľmi likvidné aktíva, avšak jedná sa o starosť, ktorú treba podstúpiť.

A nakoniec, investori si musia pamätať, že vždy existuje riziko. Aj keď môžeme na sledovanie výkonnosti drahých kovov použiť historické trendy, nemôžeme zaručiť, že budú mať pozitívnu návratnosť investícií. Ako každá iná investícia, aj drahé kovy by mohli klesnúť na hodnote z krátkodobého hľadiska. Aj keď jeho historická výkonnosť za posledných 5 tisíc rokov od čias faraónov ukázala, že ide o jednu z najbezpečnejších investícií, stále existuje určitá miera rizika.

Investori by mali pred zvážením zlata a striebra plne zvážiť všetky tieto aspekty.

-MV-