5 vecí, ktoré potrebujete vedieť predtým než nakúpite zlato – Štvrtá časť! 10. augusta 2021 – Odoslané v: Zlato

Čím sa líši fyzické zlato od zlata z obchodovania na burze?

Existujú dve hlavné metódy investovania do zlata: elektronická (jednotky a nuly) a fyzická. Elektronické zlato slúži na ochranu portfólia a používa sa na diverzifikáciu portfólií, čo zvyčajne prináša rovnováhu v čase neistoty trhu. Fyzické zlato má chrániť vašu kúpnu silu alebo, ako už bolo spomenuté predtým, zaistiť vašu kúpnu silu v budúcnosti.

V porovnaní s akciami poskytuje fyzické zlato investorom možnosť fyzicky držať investíciu, nad ktorou majú kedykoľvek úplnú kontrolu.

Zlaté „IOU“ (Čítaj: „I owe you“ znamená v preklade „Dlhujem ti“ a teda ide o dlžný úpis.) je stále „IOU“. Ťažobné akcie a fondy obchodované na burze stále predstavujú riziko protistrany. S tým sú spojené aj systematické riziká. Napríklad investovaním do podielu spoločnosti so zlatom sa vystavujete ekonomickým podmienkam v krajine pôvodu spoločnosti, ekonomickým pomerom spoločnosti ako aj manierom manažmentu danej spoločnosti.

Jedna vec, ktorú si musíte pamätať, je, že s týmito burzovými akciami zlato nevlastníte. Zlaté cenné papiere predstavujú fyzické zlato, ale nemáte právo ich vymeniť za skutočný kov. Preto nemáte rovnakú ochranu pred fiat menou alebo inými veľkými hrozbami pre trhy ako v prípade samotného fyzického kovu.

-MV-