Kedy by ste mali nakupovať zlato? 15. septembra 2021 – Odoslané v: Striebro, Zlato

Keďže cena zlata sa môže výrazne líšiť, dokonca aj vo veľmi krátkom časovom období, mnohí sa pýtajú „kedy je najlepší čas dostať sa k zlatu?“. Dokážete si asi predstaviť, že so všetkými možnými faktormi, ktoré môžu drahý kov ovplyvniť, je to v skutočnosti dosť zložitá otázka. Ak sa chcete pokúsiť odpovedať, musíte sa rozhodnúť pre štyri kľúčové faktory:

1. Čo si myslíte, že sa stane s cenou zlata v krátkodobom horizonte?

2. Čo si myslíte, že sa stane s cenou zlata v dlhodobom horizonte?

3. Investujete do zlata, aby ste zaistili svoje finančné portfólio pred neočakávanými udalosťami?

4. Investujete do zlata, aby ste dosiahli krátkodobé zisky?

Aké typy udalostí ovplyvňujú cenu zlata?

Historicky povedané, ceny zlata idú prudko hore, keď dôjde k neočakávanej alebo trochu nepredvídateľnej udalosti, čo zvyšuje neistotu ohľadom budúcich ekonomických alebo politických vyhliadok. Môže to byť niečo také dôležité ako vypuknutie konfliktu alebo vojny, ale môže to byť niečo menej drastické a „krátkodobejšie“, ako napríklad neočakávaný výsledok volieb alebo referenda. Udalosti, ktoré sú neočakávané, majú často negatívny vplyv na finančné trhy, čo môže mať vplyv na zlato.

Ak sa stane niečo nepredvídané a hodnoty ostatných investícií, ako sú akcie, začnú klesať naraz, mnoho investorov sa môže rozhodnúť vypredať tieto investície čo najrýchlejšie a obrátiť sa na zlato. Ich hlavným cieľom je zabezpečiť, aby mali niečo hodnotné, keď udalosti dospejú k nejakému záveru. To často vedie k zvýšeniu ceny zlata, pretože zlata sa ročne vyťaží len obmedzené množstvo a nedá sa rýchlo zvýšiť v reakcii na rastúce ceny.

Na druhej strane ceny zlata majú tendenciu rásť miernejšie, keď sú svetové udalosti a trhy iba neisté. Ak nikto nevie s istotou, či má istotu zisku z investícií do podnikov, komodít alebo pôdy, môže sa rozhodnúť zvýšiť percento vo svojich portfólií v investíciách považovaných za „bezpečné útočiská“, ako je zlato. To potom môže zvýšiť cenu týchto investícií „bezpečného (zlatého) prístavu“, ale pomalším, postupným spôsobom.

Naopak, istota a prosperita (v globálnom meradle) má tendenciu tlačiť cenu zlata nadol. V prvej polovici tohto storočia bol svet pomerne prosperujúcim miestom. Neboli žiadne veľké vojny ale iba relatívne málo menších. Existovali stovky spôsobov, ktorými mohli investori rozšíriť svoje portfóliá a cítiť, že majú zaručený dobrý výnos. Výsledkom bolo, že investori vložili relatívne málo zo svojho portfólia do cenných papierov a cena zlata bola nižšia ako dnes.

Stratégie nákupu zlata – bezpečnosť vs. špekulácie

Rôzni ľudia investujú do drahých kovov a iných cenných papierov z rôznych dôvodov a v nádeji, že dosiahnu rôzne výsledky. V skutočnosti nemožno o žiadnej stratégii povedať, že je lepšia ako o ktorejkoľvek inej. Predtým, ako sa rozhodnete, kedy investovať do zlata, musíte si sami určiť, čo dúfate, že s ním dosiahnete.

Existujú dva hlavné motivátory, ktoré ľudia uvádzajú pri investovaní do bezpečných aktív, ako je zlato – bezpečnosť a zisk.

Špekulácie – nákup zlata za účelom zisku

Niektorí investori sa môžu rozhodnúť investovať do zlata a iných cenných papierov, aby sa zamerali na krátkodobé výkyvy. Táto metóda sa viac podobá tradičnému obchodovaniu s akciami – v zásade sa investori pokúšajú „nakupovať nízko, predávať vysoko“. Vyžaduje si to však veľa odborných znalostí, úsudku a šťastia, aby ste mali maximálnu šancu dosiahnuť zisk.

Táto metóda v konečnom dôsledku vyžaduje, aby ste boli schopní posúdiť, kedy sa cena zlata pravdepodobne zvýši a ako dlho to môže trvať. Ak ste mali krištáľovú guľu a vedeli ste o nedávnom ekonomickom kolapse v apríli 2001, mohli ste kúpiť zlato za menej ako 200 eur/1oz (trójsku uncu). Ak by ste náhodou tiež vedeli, kedy bude vrcholiť, mohli ste to všetko predať za približne 1.200 eur/1 oz  v auguste 2011, čo je viac ako 6 -násobok vašej pôvodnej investície.

Problémom tejto stratégie je úplný nedostatok fungujúcich krištáľových gúľ v dnešnej spoločnosti. Dokonca aj skutoční odborníci, ktorí majú desaťročia školskej dochádzky a praktické skúsenosti s obchodovaním so zlatom, majú pomerne nízku úspešnosť pri výbere tohto dokonalého momentu.

Kedy by som mal kúpiť zlato, ak je mojím cieľom predať ho so ziskom?

Mnohí by naznačovali, že kľúčom k nákupu na špekulatívne účely je nakupovať nielen vtedy, keď sú ceny nízke, ale aj vtedy, keď pravdepodobne porastú. Ak ste presvedčení, že realitná bublina opäť praskne alebo, že sa situácia NATO vs. Rusko chystá zmeniť veľmi zlým smerom, možno je na to vhodný čas. Ale povedzme si pravdu, nemusí sa to stať a vaše očakávania ostanú nenaplnené. Pred akýmkoľvek investičným rozhodnutím by ste sa mali chcieť poradiť so svojimi finančnými, právnymi, daňovými a účtovnými poradcami. Mali by ste starostlivo zvážiť riziká spojené s investovaním do drahých kovov, pričom by ste mali vziať do úvahy svoje vlastné individuálne finančné potreby a okolnosti.

Ako sa hovorí: „Nevkladajte farmu, pokiaľ si nemôžete dovoliť o farmu prísť“. Toto porekadlo je síce prisilné pri investíciách ako je zlato a striebro nakoľko riziko je minimálne ale riziko tu proste je.

Zabezpečenie – nákup zlata za účelom stability

Z historického hľadiska sa ceny zlata pohybujú nezávisle a často v rozpore s pohybmi cien ostatných aktív. Ak teda hodnota všetkých vašich akcií, majetku a iných investícií klesne, očakáva sa, že cena zlata sa nebude pohybovať rovnakým spôsobom a môže sa zvýšiť, aby vykompenzovala niektoré vaše straty. Fyzické zlato vo vašom vlastníctve navyše nemá žiadne riziko protistrany (na rozdiel od úspor uložených na účte banky, ktorá môže zlyhať, alebo akcií spoločnosti, ktorá by mohla vstúpiť do likvidácie), a preto sa považuje za ešte bezpečnejšie v prípade extrémne nepriaznivej ekonomickej situácii.

Z tohto dôvodu sa považuje za „bezpečnú“ investičnú stratégiu zaviazať časť vášho portfólia k zlatu, pretože jeho hodnota sa môže zvýšiť v takom ekonomickom prostredí, v ktorom by vaše ostatné investície stratili hodnotu. V tomto modeli neinvestujete do zlata, aby ste zvýšili hodnotu svojho portfólia, ale aby ste sa chránili pred náhlymi stratami hodnoty kdekoľvek inde vo vašom portfóliu. Rôzne modely a analýzy dokázali a osvedčili túto metódu investovania časti portfólia do zlata z dôvodu ochrany výnosov u rizikovejších investícii a tým pádom aby ochránili zisky z celého portfólia. Výsledky investorov, ktorých portfólio zlato neobsahovalo dosahovali nižšie výnosy a tým pádom slabšie zhodnotenie investícii.

Z tohto dôvodu mnohí komentátori trhu, vrátane „World Gold Council“, odporúčajú, aby až 10% investičného portfólia patrilo zlatu aby mohlo nielen chrániť investície ale aj zvyšovať výkonnosť výnosov.

Kedy by som mal kúpiť zlato, ak je mojim cieľom použiť ho ako zabezpečenie?

Načasovanie s týmto cieľom je menej dôležité ako pre špekulatívny prístup, pretože ide o dlhodobejšiu stratégiu. Ak súhlasíte s vyššie uvedenými názormi na hodnotu zlata ako súčasti portfólia na ochranu pred ekonomickými šokmi pri ostatných investíciách, potom by bol vhodný čas na nákup zlata kedykoľvek, nemyslíte?

Ako je však uvedené vyššie, pred akýmkoľvek investičným rozhodnutím by ste sa mali chcieť poradiť so svojimi finančnými, právnymi, daňovými a účtovnými poradcami. Mali by ste starostlivo zvážiť riziká spojené s investovaním do drahých kovov, pričom by ste mali vziať do úvahy svoje vlastné individuálne finančné potreby a okolnosti.

Radi Vám zodpovieme prípadné otázky. Dohodnite si s nami stretnutie a presvedčte sa sami o výhodách sporenia a investovania do drahých kovov.

Ak konzultáciu s nami nepotrebujete pretože viete čo robíte, je ľahké začať ihneď. Jednoducho si vytvorte účet na našej stránke a ihneď začnite investovať / nakupovať.

-MV-