Uherské středověké dukáty od r. 1325


Uhorské stredoveké dukáty zo zbierky národného múzea


Zlaté razby od Karola Róberta z Anjou až po Jana I. Zápoľského (1325 – 1540)


Publikácia predstavuje 446 uhorských stredovekých dukátov zo zbierky Národného múzea


400 strán, formát A4Autor: Marek Budaj – Luboš Polanský


 

Predajná cena:
(s DPH)
66,00 
§ DPH:
§4 Zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH
DPH:
10%
Doba dodania:
Ihneď k dispozícii