Osobný list Karola VI. (1685 – 1740)

Cisár Karol VI. – otec Márie Terézie (1685-1740)


Karol VI. (1685-1740), cisár Ríše rímskej, Český kráľ, osobný list so suchou pečaťou, datované 19.6.1733, veľmi pekný stav, dekoratívne, veľmi ojedinelý výskyt!

Predajná cena:
(oslobodené od DPH)
699,00 
Ks
Skladom: Dostupné ihneď
Pridať medzi obľúbené
Pridať medzi obľúbené
§ DPH:
§66 Zák. č. 222/2004 Z.z. o DP
Doba dodania:
Ihneď k dispozícii
Spôsob dodania:
Kuriér

CISÁR KAROL VI. – otec Márie Terézie
posledný Habsburg na španielskom tróne a prvý španielsky kráľ na uhorskom tróne

 • Narodil sa 1. októbra 1685 v čase prebiehajúcej niekoľkoročnej vojny proti Turkom. 42 dní pred jeho narodením cisárska armáda dobyla pevnosť Nové Zámky z rúk Turkov, čo oslavovala takmer celá Európa. 1. septembra 1686 cisárske vojská oslobodili Budín (dnes súčasťou Budapešti).
 • Ako 2 ročný sa 9. decembra 1687 zúčastnil korunovácie svojho staršieho 9-ročného brata Jozefa za uhorského kráľa v Bratislave.
 • Jeho výchovou bol poverený knieža Anton Lichtenstein a jezuita Andreas Braun. Arciknieža nadobudol solídne tradicionalistické vzelanie. Plynule ovládal niekoľko jazykov.
 • Ako 17 ročný sa 12. septembra 1703 zúčastnil na úzkom rodinnom zasadaní, kde sa so svojím otcom cisárom Leopoldom a starším bratom Jozefom vzájomne dohodli o nástupníctve v ríši.  O týždeň nato opustil Viedeň, aby išiel do Španielska vybojovať si pre seba habsburské dedičstvo. Starnúceho otca i brata videl naposledy.
 • 7. novembra 1705 Karol vošiel slávnostne do Barcelony, 29 dní potom, čo anglicko-cisárske spojenecké vojská porazili francúzsko-španielske.
 • 17. júla 1707 oficiálne požiadal Karol o ruku Alžbetu Kristínu, dcéru Brunšvicko-wolfenbüttelského vojvodu. Keďže bola protestantka, musela pred svadbou konvertovať na katolícku vieru. Manželstvo bolo uzavreté vo Viedni 23. januára 1708. Keďže Karol bol v tom čase v Španielsku, manželský sľub za neho vyriekol jeho brat - cisár Jozef I.
 • 1. augusta 1708 prišla Alžbeta Kristína slávnostne do Barcelony v nádhernom koči ťahanom 8 bielymi koňmi. Karol jej vyšiel v ústrety na andalúzskom koni, slávnostne olbečený s Rádom zlatého rúna. Na hlave mal klobúk ozdobený diamantmi.
 • 17-ročná Alžbeta Kristína pri prvom stretnutí urobila na Karola veľký dojem, preto si do svojho denníka napísal: „Kráľovná je veľmi pekná, som celkom spokojný”. A po svadobnej noci si lakonicky poznamenal: Kráľovna je v noci celkom milá”. Milou, milovanou i milujúcou mu zostala až do konca života.
 • 17. apríla 1711 zomrel vo Viedni jeho starší brat – cisár Jozef I., ktorý nezanechal žiadneho mužského potomka. Karol sa stal posledným mužským príslušníkom habsburskej dynastie.
 • 27. septembra 1711 sa rozlúčil so svojou manželkou Alžbetou Kristínou, ktorú menoval miestodržiteľkou v Španielsku a odišiel do Nemecka, aby po bratovi prevzal cisársku korunu.
 • Ako 26 ročný - 12. októbra 1711 – bol vo Frankfurte nad Mohanom zvolený za cisára. 16.000 vojakov pod vedením Eugena Savojského zabezpečilo jeho bezproblémovú voľbu.  Cisárska korunovácia sa uskutočnila 22. decembra 1711.
 • 26. januára 1712 prišiel do Viedne priamo z Frankfurtu.
 • Na 3. apríla 1712 zvolal Karol do Bratislavy uhorský snem, ktorý mal stanoviť dátum korunovácie.
 • 21. mája 1712 vydal korunovačný diplom, v ktorom sa zaviazal, že uhorská koruna neopustí hranice Uhorska, že k Uhorsku sa pričlenia všetky územia vydobyté od Turkov a že v prípade vymretia Habsburgovcov po meči, šľachta si bude môcť opäť slobodne zvoliť panovníka.
 • 22. mája 1712 bol v Bratislave v Dome sv. Martina korunovaný za uhorského kráľa. Korunu a korunovačné insígnie dostal od ostri