Pamätný list Em. Hrbka s vlastnoručným podpisom T.G.Masaryka

Tomáš Garique Masaryk (1850-1937)


Pamätný list Em. Hrbka s podpisom T. G. Masaryka, ext: Josef Zach desiatnik 1. pl. Jana Husa padol (zomrel) v boji za oslobodenie Československého národa pri Zborove 2. júla 1917. V Prahe, 30. XI. 1920. PD vlastnoručný podpis T. G. Masaryk

Predajná cena:
(oslobodené od DPH)
499,00 
§ DPH:
§66 Zák. č. 222/2004 Z.z. o DP
Doba dodania:
Ihneď k dispozícii