5 euro Slovensko 2024 – Zubor Hrivnatý

, ,

Fauna a flóra na Slovensku – zubor hrivnatý


Zberateľská eurominca z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur


Zubor je najväčším európskym suchozemským cicavcom. Svojou postavou pripomína hovädzí dobytok. Hlava je pomerne krátka, zaoblená, telo i chvost sú pokryté hnedou srsťou. Predná časť tela je mohutnejšia ako zadná. Zvýrazňuje ju tiež srsť, ktorá je na prednej časti tela predĺžená. Silné a duté rohy sú charakteristickým znakom oboch pohlaví. Sú trvalé a rastú s pribúdajúcimi rokmi. Aktívny je predovšetkým za šera, čomu má prispôsobený aj zrak. Zo zmyslov má najlepšie vyvinutý sluch a čuch. Dožíva sa približne 35 rokov. Zubor je živočích spoločenský, samotársky žijú zvyčajne iba staršie samce. Typický je život v 8 až 13 kusových čriedach. Zubry sa živia najmä zelenými a drevnatými časťami rastlín, vetvami, kôrou a lístím. Obľubujú mladšie lesné porasty s bohatým podrastom. V zime je ich základnou potravou ostružina, kôra stromov, krov a suchá tráva, ktorú vyhrabávajú spod snehu. Pôvodný areál zubra sa rozprestieral takmer v celej Európe. Na Slovensku dnes žije vo vysídlenej časti územia Národného parku Poloniny približne 70 jedincov zubra hrivnatého.

Predajná cena:
(oslobodené od DPH)
6,50 
Ks
Skladom: Dostupné ihneď
Nominálna hodnota mince + mena:
5 EURO
Krajina pôvodu:
Slovensko
Emitent/Mincovňa:
Mincovňa Kremnica
Kvalita prevedenia:
Bežná kvalita
Rok emisie:
2024
Náklad emisie:
50000
Hrana mince:
Hladká
Priemer mince v mm:
34,00mm
Balenie:
Bez obalu
Dizajner:
Karol Ličko
§ DPH:
§66 Zák. č. 222/2004 Z.z. o DP
Stav (Bankovka // minca):
UNC // 0/0 razobný lesk

Súvisiace odkazy:
Informácie o produkte v Národnej banke slovenska

Lícna strana:

Na líci zberateľskej euromince je zobrazený samec zubra hrivnatého v kompozícii so stromami v pozadí a s padnutými konármi v popredí. Vpravo od kompozície je štátny znak Slovenskej republiky, nad ktorým je letopočet „2024“. V ľavej časti mincového poľa je v opise názov štátu „SLOVENSKO“. Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami, a štylizované iniciálky autora zberateľskej euromince Karola Lička „KL“ sú v spodnej časti mincového poľa.

Rubová strana:

Na rube zberateľskej euromince je hlava zubra hrivnatého. Nad ňou je nominálna hodnota zberateľskej euromince „5 EURO“. V hornej časti mincového poľa je v opise slovenský názov „ZUBOR HRIVNATÝ“ a spodnej časti latinsky názov „BISON BONASUS“. Názvy od seba graficky oddeľuje vetvička s bukovými listami a bukvicami.