10 eur Slovensko 2024 – Jozef Dekret Matejovie – PROOF

, ,

250. výročie narodenia Jozefa Dekreta Matejovie


Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur


Jozef Dekret Matejovie (12. 7. 1774 – 18. 1. 1841) sa narodil v Dobroči, Čiernom Balogu. Pochádzal z prostredia spätého s lesom a prácou v lese. Položil základy racionálneho lesného hospodárstva a zásadným spôsobom sa pričinil o zachovanie slovenských lesov. V 19. storočí bolo drevo na strednom Slovensku hlavnou stavebnou a energetickou surovinou pre hutnícky priemysel.  Jeho ťažba a spracovanie boli dôležitým zdrojom obživy obyvateľstva. J. D. Matejovie si uvedomoval aké katastrofálne následky má neriadené ťaženie lesov pre prírodu aj spoločnosť a úspešne zmenil dovtedajšiu nevyhovujúcu prax. Od roku 1809 robil pokusy s obnovou lesného porastu. Zakladal prvé lesné škôlky a luštiarne, zamedzoval aj tvorbe holorubov. Pre podporu prirodzenej obnovy lesa a tvorbu zmiešaných porastov presúval ťažbu do iných lokalít. Ďalšiu úsporu drevnej hmoty zabezpečil napríklad aj zužitkovaním odpadu z rúbanísk. Od roku 1838 sa pod jeho vedením podarilo zalesniť takmer štyritisíc hektárov holín.

Predajná cena:
(s DPH)
34,00 
Ks
Skladom: Dostupné ihneď
Nominálna hodnota mince + mena:
10 EUR
Rýdzosť:
Rýdzosť striebra 900
Krajina pôvodu:
Slovensko
Emitent/Mincovňa:
Mincovňa Kremnica
Kvalita prevedenia:
Proof
Rok emisie:
2024
Certifikát pravosti:
Áno
Náklad emisie:
8600
Hrana mince:
Text
Priemer mince v mm:
34,00mm
Hmotnosť rýdzeho kovu v g:
16.2
Hmotnosť rýdzeho kovu v (Oz):
0.5209
Balenie:
Bublina + Plastová etue
Dizajner:
Mgr. art. Martin Sabol
§ DPH:
§4 Zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH
DPH:
20%
Doba dodania:
Ihneď k dispozícii
Stav (Bankovka // minca):
UNC // 0/0 razobný lesk

Súvisiace odkazy:
Informácie o produkte v Národnej banke slovenska

Lícna strana:
Na líci zberateľskej euromince je vyobrazený kru­hový prierez kmeňom stromu v kompozícii so siluetou ihličnatého stromu a sadenicou. Vpravo od siluety je medzi letokruhmi štátny znak Slo­venskej republiky, nad ktorým je letopočet 2024. Názov štátu SLOVENSKO je v opise v pravej čas­ti mincového poľa. Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka MK umiestne­ná medzi dvoma razidlami a štylizované iniciál­ky autora rubovej strany zberateľskej euromince Mgr. art. Martina Sabola MS sú pri koreňoch sadenice.

 

Rubová strana:
Na rube zberateľskej euromince je v kruhovom priereze kmeňa stromu umiestnená silueta časti ihličnatého stromu, vedľa ktorej je portrét Jozefa Dekreta Matejovie. Napravo od portrétu sú v opi­se letopočty jeho narodenia a úmrtia 1774 a 1841, ktoré sú oddelené grafickou značkou. Vľavo od si­luety je medzi letokruhmi v dvoch riadkoch nomi­nálna hodnota zberateľskej euromince 10 EURO. V ľavej časti mincového poľa je v opise nápis JOZEF DEKRET MATEJOVIE.