5 000 Sk Slovensko 2004 – Bardejov

, ,

Svetové dedičstvo UNESCO – Bardejov, mestská pamiatková rezervácia


Pamätná zlatá minca v hodnote 5 000 Sk


Bardejov, metropola horného Šariša, leží v severovýchodnej časti Slovenska. Jeho historické jadro s výstavnou architektúrou tvorí významnú súčasť pamiatkového fondu Slovenska a v roku 2000 bolo zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.


Hlavným zdrojom prosperity slobodného kráľovského mesta boli remeslá a kráľovskými privilégiami podporovaný obchod. Výsledkom rozkvetu v 14. a 15. storočí je bohatá svetská i cirkevná výstavba, ktorá mestu aj dnes vtláča stredoveký charakter. Severnú stranu námestia, dláždeného riečnymi oblázkami a lemovaného meštianskymi domami gotického a renesančného pôvodu, uzatvára monumentálny farský Kostol sv. Egídia. Je pozoruhodný výnimočne dobre zachovaným mobiliárom, ktorému dominuje jedenásť neskorogotických krídlových oltárov. Druhou dominantou námestia je mestská radnica. Jej architektúra je príkladom prenikania nového, ranorenesančného štýlu do neskorogotického výrazu stavby.

Súvisiace odkazy:
Informácie o produkte v Národnej banke slovenska

Predajná cena:
(oslobodené od DPH)
589,00 
Ks
Pridať medzi obľúbené
Pridať medzi obľúbené
Sledovať cenu
Nominálna hodnota mince + mena
5000 Sk
Rýdzosť
Rýdzosť zlata 900
Krajina pôvodu
Slovensko
Emitent/Mincovňa
Mincovňa Kremnica
Kvalita prevedenia
Proof
Rok emisie
2004
Certifikát pravosti
Áno
Náklad emisie
6300
Hrana mince
Vrúbkovaná
Priemer mince v mm
26,00mm
Hmotnosť rýdzeho kovu v g
8.55
Hmotnosť rýdzeho kovu v (Oz)
0.274
Balenie
Bublina + Plastová etue + Prebal
Dizajner
Ing. Milan Virčík
§ DPH
Oslobodené od DPH
Doba dodania
Ihneď k dispozícii
Stav (Bankovka // minca)
PROOF // Leštené razidlo

Súvisiace odkazy:
Informácie o produkte v Národnej banke slovenska

Popis mince:


Lícna strana: Na líci mince je uprostred mincového poľa zobrazený detail fasády mestskej radnice s renesančným arkierom. Vľavo od fasády je štátny znak, pod ktorým je uvedená nominálna hodnota 5000 Sk. Názov štátu SLOVENSKÁ REPUBLIKA a letopočet razby 2004 sú v opise od ľavého k spodnému okraju mince. V hornej časti fasády radnice pri rímse sú zakomponované štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu Ing. Milana Virčíka a značka Poľskej štátnej mincovne.


Rubová strana: Na rube mince je zobrazený perspektívny pohľad na Kostol sv. Egídia, doplnený detailom z bočného neskorogotického oltára Ukrižovania s plastikou biblického proroka Zachariáša nesúceho nápisovú pásku. Nápis SVETOVÉ DEDIČSTVO UNESCO je v opise od ľavého k spodnému okraju mince a pod kostolom je uvedený názov mesta BARDEJOV.

Súvisiace odkazy:
Informácie o produkte v Národnej banke slovenska

Popis mince:


Lícna strana: Na líci mince je uprostred mincového poľa zobrazený detail fasády mestskej radnice s renesančným arkierom. Vľavo od fasády je štátny znak, pod ktorým je uvedená nominálna hodnota 5000 Sk. Názov štátu SLOVENSKÁ REPUBLIKA a letopočet razby 2004 sú v opise od ľavého k spodnému okraju mince. V hornej časti fasády radnice pri rímse sú zakomponované štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu Ing. Milana Virčíka a značka Poľskej štátnej mincovne.


Rubová strana: Na rube mince je zobrazený perspektívny pohľad na Kostol sv. Egídia, doplnený detailom z bočného neskorogotického oltára Ukrižovania s plastikou biblického proroka Zachariáša nesúceho nápisovú pásku. Nápis SVETOVÉ DEDIČSTVO UNESCO je v opise od ľavého k spodnému okraju mince a pod kostolom je uvedený názov mesta BARDEJOV.