100 Euro Slovensko 2012 – Korunovácia Karola III.

, ,

300. výročie korunovácie Karola III. v Bratislave
V prvej tretine 16. storočia ohrozovali Uhorsko nájazdy Turkov. Po obsadení hlavného mesta Budína rozhodol Uhorský snem v roku 1536, že hlavným a korunovačným mestom Uhorska bude Prešporok (dnešná Bratislava). V rokoch 1563 – 1830 bolo v gotickom Dóme sv. Martina korunovaných 11 panovníkov a 8 kráľovských manželiek.

Po smrti Jozefa sa jediným žijúcim mužským potomkom rodiny Habsburgovcov stal Karol, ktorý sa zo Španielska vrátil do Viedne. Cestou sa vo Frankfurte nad Mohanom dal 24. decembra 1711 korunovať za rímskeho cisára. Ako cisár používal meno Karol VI., ako uhorský kráľ bol titulovaný Karol III. Korunovaniu uhorskou korunou predchádzalo zasadanie uhorského snemu v Prešporku. Po mesačnom vyjednávaní, až keď kandidát sľúbil uhorským stavom splniť požadované podmienky, súhlasili s jeho korunovaním a deň slávnosti určili na 22. mája 1712. Karol III. sa počas svojho skoro tridsať rokov trvajúceho panovania len zriedka vrátil do Prešporku, pretože viac ho zamestnávali bojiská v južnom Uhorsku, na Balkáne a povinnosti vo Viedni. Je známy ako tvorca Pragmatickej sankcie z roku 1713, ktorá ustanovila nedeliteľnosť monarchie a nové pravidlá zaisťujúce nástupníctvo na trón aj po ženskej línii.

Súvisiace odkazy:
Informácie o produkte v Národnej banke slovenska
Informácie o produkte v PDF

Predajná cena:
(oslobodené od DPH)
535,00 
Ks
Pridať medzi obľúbené
Pridať medzi obľúbené
Sledovať cenu
Nominálna hodnota mince + mena
100 EURO
Rýdzosť
Rýdzosť zlata 900
Krajina pôvodu
Slovensko
Emitent/Mincovňa
Mincovňa Kremnica
Kvalita prevedenia
Proof
Rok emisie
2012
Certifikát pravosti
Áno
Náklad emisie
5200
Hrana mince
Vrúbkovaná
Priemer mince v mm
26mm
Hmotnosť rýdzeho kovu v g
8.55
Hmotnosť rýdzeho kovu v (Oz)
0.2749
Balenie
Bublina + Plastová etue + Prebal
Dizajner
Karol Ličko
§ DPH
Oslobodené od DPH
Doba dodania
2 - 3 Dni
Stav (Bankovka // minca)
PROOF // Leštené razidlo

Súvisiace odkazy:
Informácie o produkte v Národnej banke slovenska
Informácie o produkte v PDF

Lícna strana:
Na líci mince je zobrazený výjav z korunovačného sprievodu a architektonické dominanty Bratislavy súvisiace s korunovačným aktom – Viedenská (Karolova) brána Bratislavského hradu, veža Dómu svätého Martina a veža Starej radnice. V ľavej spodnej časti mincového poľa je štátny znak Slovenskej republiky a v ľavej hornej časti je v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty 100 EURO. Pri pravom okraji mince je názov štátu SLOVENSKO, pod ktorým je letopočet 2012. Značka Mincovne Kremnica a štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu mince Karola Lička KL sú umiestnené pod letopočtom.
Rubová strana:
Na rube mince je zobrazený portrét kráľa Karola III., ktorý je doplnený uhorskou kráľovskou korunou a dobovým zobrazením Bratislavského hradu. V hornej časti mincového poľa je v opise text KORUNOVÁCIA KAROLA III. a v ľavej spodnej časti text BRATISLAVA a letopočet korunovácie 1712.

Súvisiace odkazy:
Informácie o produkte v Národnej banke slovenska
Informácie o produkte v PDF

Lícna strana:
Na líci mince je zobrazený výjav z korunovačného sprievodu a architektonické dominanty Bratislavy súvisiace s korunovačným aktom – Viedenská (Karolova) brána Bratislavského hradu, veža Dómu svätého Martina a veža Starej radnice. V ľavej spodnej časti mincového poľa je štátny znak Slovenskej republiky a v ľavej hornej časti je v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty 100 EURO. Pri pravom okraji mince je názov štátu SLOVENSKO, pod ktorým je letopočet 2012. Značka Mincovne Kremnica a štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu mince Karola Lička KL sú umiestnené pod letopočtom.
Rubová strana:
Na rube mince je zobrazený portrét kráľa Karola III., ktorý je doplnený uhorskou kráľovskou korunou a dobovým zobrazením Bratislavského hradu. V hornej časti mincového poľa je v opise text KORUNOVÁCIA KAROLA III. a v ľavej spodnej časti text BRATISLAVA a letopočet korunovácie 1712.