Dvorský Bohumír – Letná krajina z Hané

Dvorský Bohumír 1902 – 1976


Lentá krajina z Hané, olej na plátne 54 x 100 cm


Bohumír Dvorský sa mal stať kníhviazačom, zlákalo ho však maľovanie. V roku 1924 začal navštevovať Vysokú školu výtvarných umení, ateliér krajinomaľby pod vedením Otakara Nejedlého. Počas štúdií veľa cestoval; okrem ciest do južných Čiech cestoval maľovať do Talianska, Francúzska a Korziky. Po skončení štúdií žil na Ostravsku a pred začiatkom 2. svetovej vojny sa presťahoval na Svatý Kopeček pri Olomouci, kde žil až do svojej smrti.


Počas pôsobenia na akadémii bol výrazne ovplyvnený krajinárom Júliusom Mařákom a počas ciest do Francúzska ho výrazne inšpiroval výber farebných tónov a štýl Cézanna. Počas pobytu na Ostravsku venoval pozornosť priemyselnej krajine a spoločenským témam. V dôsledku toho sa zmenili aj farebné schémy jeho obrazov. Po presťahovaní do Hanakie sa farebné tóny oteplili a prevládajúcimi námetmi jeho obrazov boli kytice a takzvané ‚Kráľovské jazdy v ľudovom kroji‘.


Bohumír Dvorský patrí k najvýznamnejším moravským krajinárom, ktorí svoju tvorbu často prezentovali na zahraničných výstavách. V roku 1940 sa zúčastnil na Bienále v Benátkach a v roku 1948 opäť v Riu de Janeiro a Helsinkách ao rok neskôr v Štokholme. V roku 1971 mu bol udelený titul národný umelec. Rodičovský dom Bohumíra Dvorského je na Kirilovej ulici 238 v Paskove.


 


Predajná cena:
(oslobodené od DPH)
4 547,36 
Ks
Skladom: Dostupné ihneď
§ DPH:
§66 Zák. č. 222/2004 Z.z. o DP
Doba dodania:
Ihneď k dispozícii