Martin Benka – Pri sejbe (Originál)

Martin Benka (1888 – 1971)


Pri sejbe – kresba perom tušom, kolorovaná akvarelom na papieri, 16×18 cm, značené vľavo dole „M. B.“


Kresba je umiestnená v impozantonom ráme.


K dielu je vypracovaný znalecký posudok!


Predajná cena:
(oslobodené od DPH)
3 200,00 
§ DPH:
§66 Zák. č. 222/2004 Z.z. o DP
Doba dodania:
Predané