Martin Benka – V žatve

Martin Benka (1888 – 1971)


Kresba perom tušom kolorovaná akvarelom a farebnými ceruzami na papieri; 9,90 x 17,20 cm.


Kresba je umiestnená v ráme.


K dielu je vypracovaný znalecký posudok!

Predajná cena:
(oslobodené od DPH)
1 799,00 
§ DPH:
§66 Zák. č. 222/2004 Z.z. o DP
Doba dodania:
Predané