SPORENIE NA DÔCHODOK

„Nikdy nebuďte závislí len na jednom zdroji príjmu. Investujte, aby ste si vytvorili druhý zdroj.“

Warren Buffett

Je potrebné si uvedomiť, že mladí nebudeme navždy. Mnoho ľudí však myslí na dôchodok až vtedy, keď už je neskoro. Nie je úplne rozumné spoliehať sa iba na sociálnu pomoc štátu a teda, že vás štát zabezpečí starobným dôchodkom. Viaceré prognózy totiž predpokladajú pokles pôrodnosti a starnutie populácie, čo tlačí dôchodky smerom nadol. Sporenie na dôchodok má naviac jeden úžasný benefit – s dostatočným finančným vankúšom môžete odísť do dôchodku omnoho skôr ako vám to nariadi štát. S našim sporením si viete zabezpečiť pohodlný dôchodok už teraz.

Výhody investovania do zlata a striebra:

  • v prípade zlata oslobodenie od DPH
  • kovy nepodliehajú inflácii
  • ich hodnota nikdy neklesne na nulu (ako u iných umelých aktív)
  • ochrana kapitálu v krízových časoch
  • ľahké skladovanie
  • trvanlivosť

Výhody sporenia s nami:

  • sporiaci účet si ľahko založíte online
  • neplatíte žiadne poplatky za vedenie účtu 
  • sporenie môžete kedykoľvek ukončiť
  • zmluvne garantujeme spätný výkup

 

Kalkulačka sporenia v zlate

0 €

Predpokladané zhodnotenie

0 €

Celková našetrená hodnota

0 g

Gramov zlata

*Výpočet odhadu priemerného zhodnotenia zlata 9.52% vychádza zo štatistických údajov. Výpočet má orientačný charakter a nie je doporučením alebo ponukou pre nákup alebo sporenie. Investovanie do zlata je spojené s rizikom kolísania cien na trhoch.

Mesačná suma sporenia: 100 €

Dĺžka sporenia v rokoch: 10 rokov

Odporúčame