Košík 0

SPORENIE NA DÔCHODOK

„Nikdy nebuďte závislí len na jednom zdroji príjmu. Investujte, aby ste si vytvorili druhý zdroj.“

Warren Buffett

Je potrebné si uvedomiť, že mladí nebudeme navždy. Mnoho ľudí však myslí na dôchodok až vtedy, keď už je neskoro. Nie je úplne rozumné spoliehať sa iba na sociálnu pomoc štátu a teda, že vás štát zabezpečí starobným dôchodkom. Viaceré prognózy totiž predpokladajú pokles pôrodnosti a starnutie populácie, čo tlačí dôchodky smerom nadol. Sporenie na dôchodok má naviac jeden úžasný benefit – s dostatočným finančným vankúšom môžete odísť do dôchodku omnoho skôr ako vám to nariadi štát. S našim sporením si viete zabezpečiť pohodlný dôchodok už teraz.

Výhody investovania do zlata a striebra:

Výhody sporenia s nami: